Veiligheidsinfo COVID-19              EUROPOWER “GOLDEN RULES”                      14/05/2020

Iedereen weet ondertussen dat we Covid-19 ernstig moeten nemen.   

De verspreiding van het virus beperken is de verantwoordelijkheid van elk van ons. Daarom hanteert Europower deze “Golden Rules” die zijn opgesteld om iedereen te blijven motiveren en sensibiliseren.  Ken ze, pas ze toe, onderwijs ze, leef ze…

1)   Wanneer het niet noodzakelijk is om de business continuïteit te garanderen, dan vermijd ik contact met anderen buiten mijn levenskring.

2)   Ik begrijp dat zowel ikzelf als anderen een bron van besmetting zouden kunnen zijn, ik herken de manieren van besmetting en kan deze ook herkennen bij anderen.

    -          De ziekte verspreidt zich via besmette druppels die bij hoesten en/of niezen door een besmette persoon vrijkomen.

    -          Wanneer deze druppels in contact komen met ogen, neus of mond kan je ook besmet worden. Dit contact kan veroorzaakt worden doordat je besmette druppels inademt.

    -          Het kan ook gebeuren doordat de druppels landen op een oppervlak, dat vervolgens wordt aangeraakt en waarna je met je hand je gezicht (mond/neus/ogen) aanraakt.

3)   Ik controleer mezelf op symptomen (koorts, hoesten) voor ik ga werken met anderen, maar ook tijdens mijn werk. Als ik me niet goed voel of symptomen vertoon, verlaat ik de arbeidsplaats en verwittig mijn collega’s of supervisors.

4)   Ik uit mijn bezorgdheid over de gezondheid van anderen door ernaar te vragen en deel mijn eigen gezondheidsgevoel ook mee.

5)   Ik ken de preventie-afspraken en pas deze strikt toe:

    -          Ik hou zoveel als mogelijk minimum 1.5m afstand van iedereen.

    -          Ik pas alle hygiënemaatregelen toe

(regelmatig handen wassen/ontsmetten, …).

    -          Ik raak mijn aangezicht niet aan, ook niet met handschoenen.

    -          Ik draag persoonlijke beschermingsmiddelen indien ik de veilige afstand structureel niet kan behouden.

    -          Ik pas de preventie-afspraken ook toe tijdens mijn verplaatsingen en pauzes.

6)   Ik grijp in als ik een mogelijke bron van besmetting herken en stop en bespreek.

We verwachten dat iedereen deze “Golden Rules” correct en te goeder trouw toepast!

Go for zero! Samen naar nul papieren Beertjes (2014) - Het leven ...